BURGERSCHAP

Join the Community!
Kennis-making.
Je gaat naar de bakker voor brood, naar de slager voor het vlees, naar de groenteboer voor groenten.
De auto brengen we naar de garage, de fiets naar de fietsenmaker en je schoenen naar de schoenmaker.
Als je ziek bent ga je naar de dokter. Heb je medicatie nodig, krijg je die van de apotheker.
Je kinderen gaan naar school. Want op school leren ze rekenen, lezen en schrijven, van een leerkracht,
want die geeft les.
Goed geregeld allemaal.
Of is er in de loop van de tijd (heel) wat veranderd? En wat is er dan zo veranderd? En willen we
dat eigenlijk wel? Wie bepaalt wat er verandert? De samenleving is meer individualistisch, is dat
het? Mensen vereenzamen, jongeren die zich niet meer verbonden voelen met de omgeving?
Het heet toch samenleving? Waarom ‘doen’ we dat dan niet? Of moet dit op school geleerd worden?
Van respect naar fatsoen.  Leren om een echte burger te zijn, ongeacht je leeftijd, achtergrond, afkomst
of bedachte ‘ hokjes’. ‘Hokjes’ die handig zijn om te bepalen waar je recht op hebt, ‘hokjes’ waar een
ander je in stopt en je zelf niet meer uit kan komen. 
Wij zijn de school en hier leer je echt burger te zijn en een echte eigen mening vormen op basis van
echte kennis-making!
Wat willen we in Nederland?
In 2003 heeft de onderwijsraad het rapport Onderwijs en burgerschap uitgebracht. Daarin stonden
actief burgerschap en sociale cohesie centraal. De raad hanteerde de volgende omschrijving:
"Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap
en daar een actieve bijdrage aan te leveren”.
Kort daarop zijn de sectorwetten aangepast en verscheen het toezichtkader van de Inspectie van
het onderwijs. Zowel in de toelichting op de wet als in het toezichtkader vinden we bovenstaande
beschrijving terug.
In 2012 kwam de Onderwijsraad met een nieuw advies: ‘Verder met burgerschap en onderwijs’.
Daarin stelt de raad voor om het begrip burgerschap te herzien. De raad stelt dat burgerschapsonderwijs
meer moet omvatten dan sociaal gedrag, aanpassing en participatie (actief burgerschap en sociale cohesie),
aspecten die in de eerste fase na de invoering van burgerschapsonderwijs centraal stonden.
Ook het kritisch leren participeren in de samenleving behoort tot het ontwikkelingsproces van
jongeren. Tot de gemeenschappelijke kern van burgerschapsonderwijs horen volgens de raad
ook
democratie en identiteitsontwikkeling. Dit komt tot uiting in een aangescherpte beschrijving van
wat burgerschapsonderwijs inhoud: "Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en
normen, in een pluriforme, democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze
samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren". Kortom waardevol deel uit (willen) maken van
een sociaal netwerk.

Betrokken bij de omgeving!
Binnen het ecologisch denken wordt de maatschappij en de wereld gezien als een levend organisme
met vele netwerken. Een netwerk is een groep mensen die verbonden zijn, met een gezamenlijk doel.
De verwachtingen aan onderwijs zijn ‘authentiek en levenslang’ leren, inclusief.
Inclusiviteit betekent hier; opgenomen in de wijk, gericht op burgerschapszin, opvoeden naar een leven
in de samenleving oftewel, mensen die verbonden zijn, een netwerk. De waarden in een familie en zelfs in
een gemeenschap zijn van belang en hebben nadrukkelijk invloed op succesvol leren van de kinderen.
Dus kinderen die opgroeien in een brede sociale omgeving met veel interpersoonlijke relaties hebben
betere kansen hebben op ontwikkeling. Dat weten we eigenlijk al heel lang.   


Scholen hebben de ruimte om zelf keuzes te maken in hun visie op burgerschap, de doelen die daarin
centraal staan en de gekozen aanpak om deze te bereiken.
De school zoekt naar mogelijkheden hoe we dat dan kunnen gaan doen. Voor de school is dit de reden
om op zoek te gaan naar de hulpbronnen in de omgeving en voor wie de school een hulpbron zijn.
Hulpbronnen van de school in de omgeving zijn niet altijd gelijk aan de (financiƫle) basisbronnen van de overheid.
De uitdaging is de hoogst mogelijke opbrengst te genereren in mogelijkheden die er al zijn.
Het gaat over alle soorten hulpbronnen die de school kunnen verrijken ter ondersteuning van het
bereiken van de doelen van de school en het leren van leerlingen steeds te verbeteren. Meer dan ooit
moet onderwijs een plek krijgen binnen de samenhang van de samenleving en in gezamenlijkheid kunnen
doorontwikkelen. De school ziet dit dan ook als essentieel voor de kwaliteit, effectiviteit en duurzaamheid
van haar onderwijs en de gemeenschap. Het netwerkdenken wordt nog te weinig toegepast binnen het onderwijs.
De school ziet zichzelf graag als een netwerkorganisatie. 

Maar zien anderen dat ook zo?  
Onderwijs is toch lange tijd iets geweest voor leerkrachten. Maar meer en meer wordt onderwijs iets van ons allemaal.
Betrokkenheid kan in die zin een andere betekenis krijgen. De betekenis van betrokken zijn bij
elkaars leren, van kind en ouder en samenleving. Samen willen optrekken omdat we weten dat
we meer dan ooit verbonden zijn en samen beter onze doelen kunnen bereiken. 
Samenleven kun je namelijk niet alleen. 
Iedereen moet zich welkom en gerespecteerd voelen in de school. Wij zien iedereen als waardevolle
partner in het leren van kinderen en verrijken van de samenleving. Effectief en simpel aan burgerschap werken door kinderen daadwerkelijk burger te laten zijn en de maatschappij betrokken laten raken door continue uitgenodigd voelen er te mogen zijn, een bijdrage te mogen leveren aan het leren van kinderen
en andersom. Als de gemeenschap de kans krijgt te participeren, ze dat ook zal doen. De school is als een ontmoetingsplek voor het uitruilen van ander kapitaal: van kennis, vaardigheden, kunde en materiaal. Om
dit te kunnen bereiken, gaan we graag met mensen het gesprek aan. We vertellen ons verhaal, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We werken samen aan een ‘rijke leeromgeving’. Samen omdat we elkaar dan beter gaan begrijpen, leren kennen en soms ook net wat meer durven. We leren elkaars echte kwaliteiten kennen en inzetten, niet omdat het moet, maar omdat het kan en dat is waardevol. Op deze
manier maken we de maatschappij zichtbaar voor onze leerlingen, betrekken we de maatschappij bij onderwijs. Leren we belevend, wordt burgerschap werkelijkheid, ons vak relevant en onderwijs TOF!


Join the community! Onderwijs. 
Een complexe werkelijkheid. Iedereen maakt zijn werkelijkheid, iedereen vindt wat, iedereen heeft een
mening en kijkt naar elkaar, al dan niet door een schermpje. Kijken we naar wat is of gaat het over hoe je
wilt ‘zijn’?  De school wil een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van leerlingen en leerlingen in een gemeenschap. Namelijk niet alleen de leerkracht leert kinderen iets. Dit is een pleidooi voor dat je er toe doet, iedereen doet ertoe en iedereen hoort erbij. Iedereen kan wat, heeft wat, weet wat en dit kun je delen. Als iedereen een beetje mee wil delen, wordt de samenleving een beetje meer gelijk. De school ziet hier de zin van in en is begonnen met Hans, Marja, Crissie, Bregje, Tonnie, Trudy, Wendy, Bas, Ben, Christel, Maria, Maartje, Linde, Natasja, Annemieke, Anget, Bram, Marc, Geert, Henri, Jan, Jos, Danielle, Kim, Theo, Sjaak, Wil, Matt, Joshua, Tamara, Giovanni, Lindsey, Job, Lana, Ann, Vera, Goosje, Marijke, Judith, Karin, Lilian, Wijnand, Henny, Niek,…..


En de leerkracht? Die hoeft het allemaal niet meer alleen te doen!
En Johan? Die is trots.
En Lois? Die voelt zich juf.
En Jopie? Die is gelukkig!
En Jolanda? Die is er even stil van.


Kom naar de school!

Wij laten leerlingen echt burger zijn en laten leren voor het leven. Dat doen we op veel verschillende manieren.
 • We  integreren het leven in ons onderwijs,
 • We hebben een eigen ‘fractie’ in de jeugdraad van gemeente Peel en Maas,
 • We werken aan bespreekbaar maken van armoede,
 • We geven lessen aan de hand van relevante thema’s, thema’s die er toedoen bv. ‘voedseltransitie’ en recent ook ‘plastic soep’, nu ‘Er zit muziek in’ (meer kunst en cultuur in onderwijs), 
 • We bieden om de week modules aan: atelier, werkplaats, lab, moestuin, natuur, restaurant, theater.
 • We laten kinderen ongeacht hun leeftijd, kiezen voor een module,
 • We verzamelen zoveel mogelijk mensen, liefst zo anders en verschillend mogelijk!
 • We zorgen ook voor budget, 
 • We delen passie voor een onderwerp,
 • We maken muziek met bezoekers van een dagvoorziening,
 • We mogen gebruik maken van allerlei ruimtes die in de omgeving van de school beschikbaar zijn,
 • We zijn veel buiten,
 • We leren overal,
 • We maken een moestuin samen met een zorginstelling, 
 • We timmeren met mensen met een ‘afstand  tot de arbeidsmarkt’,
 • We heten mensen met autisme welkom om hun kennis en kunde te delen,
 • We zien mensen,
 • We lezen samen met ouderen,
 • We ruimen onze omgeving op,
 • We hebben lol met elkaar.

Dat alles kun je in het echt zien, kom maar eens kijken!
Iedereen is altijd welkom: info@deschoolopinternet.nl

Reacties